वधूवर मेळावा

             दिनांक ११ डिसेंबर २०१६ रोजी पालघर येथे आयोजित “वधूवर मेळावा”

दिनांक ११ डिसेंबर २०६ रोजी “ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ” पालघर येथे सहभागी झालेल्या उपवर तरुण/तरुणींची यादी खालील प्रमाणे आहे.

         ‘इच्छित’ नांवावर ‘क्लिक’ करा आणि त्या तरुण/तरुणीची माहिती मिळावा.

अनु.क्र.

          तरुणाचे नांव

अनु.क्र.

           तरुणीचे नांव

 

कु. महेश रमाकांत मेहेर

 

कु. पूजा भूपेंद्र वैद्य

 

कु. अभिषेक प्रकाश तामोरे

 

कु. शलाका हरेश्वर नाईक

 

कु. मयूर प्रमोद तांडेल

 

कु. रुचिरा महेश धानमेहेर

 

कु आशिष नंदकुमार मेहेर

 

कु. स्नेहल जगदीश मेस्त्री

 

कु. निषाद भुवनेश्वर पागधरे

 

कु. पूनम किशोर वैद्य

 

कु. योगेश अरविंद वझे

 

कु. प्रीतम महादेव नाईक

 

कु. हितेश हरेश्वर तामोरे

 

कु. श्रद्धा नरेश तामोरे

 

कु. संकेत गणेश नाईक

 

कु. प्रगती जगन्नाथ नाईक

 

कु. मिलिंद पांडुरंग राउत

 

कु. माया रवींद्र तामोरे

  १०

कु. परेश जयकिसन मांगेला

  १०

कु. चैताली सुधीर मेहेर

  ११

कु. चेतन मीनानाथ आरेकर

  ११

कु. स्नेहल रघुनाथ केणी

  १२

कु. कृपेश किशोर चामरे

  १२

कु. प्रीती सुरेश मांगेला

  १३

कु. अभिजित विजय तांडेल

  १३

कु. प्रीती दिपक नाईक

  १४

कु. संकेत प्रदीप पाटील

  १४

कु. तृप्ती हरेश्वर अक्रे

  १५

कु. हेमंत सुरेश मर्द

  १५

कु. शीतल हिराजी तांडेल

  १६

कु. अजयकुमार हरेश्वर दवणे

  १६

कु. कांचन हिराजी तांडेल

  १७

कु. देवेंद्र रमेश मेहेर

  १७

कु. प्रेरणा दयानंद वैद्य

  १८

कु. महेंद्र रमेश मेहेर

  १८

कु. स्नेहागंधा भालचंद्र तामोरे

  १९

कु. भूपेश सुरेश पागधरे

  १९

कु. प्रांजली दिलीप पागधरे

  २०

कु. मानवेंद्र प्रविण चौधरी

  २०

कु. नेहा राजन मेहेर

  २१

कु. गिरीष चंद्रमोहन आरेकर

  २१

कु. गीता रमेश मेहेर

  २२

कु. सुशांत सुरेश आरेकर

  २२

कु. प्रियंका रमेश पागधरे

 

 

  २३

कु. कल्पना आत्माराम तांडेल

 

 

  २४

कु. छाया शशिकांत आरेकर

 

 

  २५

कु. यामिनी शशिकांत आरेकर

 

 

  २६

कु. नम्रता विश्वनाथ नाईक

 

 

  २७

कु. हर्षला अनंत तामोरे

 

 

  २८

कु. वृत्तिका विनोद मेस्त्री