उद्देश

मांगेला सामाजातील व्यक्तींची शैक्षणिक, सामाजिक,

सांस्कृतीक, कला, क्रीडा, आरोग्îा आदी उन्नती घडवून आणणे व त्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे.