गुजरात विभाग

 

1.             उंबरगाव  ः देहरी, उंबरगाव, नारगोल, तडगाव

2.             मरोली   ः मरोली, फणसा

3.             दमण    ः कालय, दमण, देवका, जमपूर

4.             उदवाडा  ः कढीया (भीमपूर), पारडी, उदवाडा

5.             सुरवाडा ः परियारी (चंद्रपूर), सुरवाडा

ceeefie} He=<þ